Ortopedie: /Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku klikněte zde.

Obsah:

Editorial - Pavel Janíček
Editorial - Pavel Janíček
Editorial - Pavel Janíček
Velim krásný článok / Really nice article - dasda
Skutečně pěkný článek / Really nice article - F. Strouhal
Editorial - Pavel Janíček
dsad - dasda
dsad - dasda
Really nice article / Really nice article - Really nice article
ARTICLE WITH Š,Ě Č, Ř, Ž, Ý, Á, Í, É, - Autor (jméno)
Editorial - Pavel Janíček
Editorial - Pavel Janíček
Editorial - Pavel Janíček
Editorial - Pavel Janíček
EDITORIAL

Pavel Janíček

Vážení čtenáři,
druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii.
V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv autorů hodnotí krátkodobé výsledky docílené novým systémem vnitřní dlahové fixace CAPOS. Doktor Kopáč ve článku Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky představuje semiinvazivní, fyziologický a ekonomický způsob léčby obnovující původní stav kosti. Vyvinul novou semiinvazivní techniku instalace autologní kostní dřeně do dutiny cysty, která může být alternativou známých léčebných metod.
Cílem studie, o které ve článku Výsledky měření periprotetické hustoty kosti kolem dříků PFC, Exeter a CLS píše doktor Kovandy a kol., bylo měření periprotetické hustoty kosti BMD metodou DEXA. Denzitometrie může být přínosem pro zhodnocení a sledování kvality kosti kolem dříku totálních endoprotéz kyčelního kloubu.
Výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii popisuje kolektiv autorů ve článku Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. V příspěvku prof. Janíčka a kol., Biomechanika, obor spoluřešící biomechanické problémy výpočtovým a experimentálním modelováním, se autoři zamýšlí nad současnou situací biomechaniky u nás. Historický článek docenta Rozkydala nám přiblíží doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., významnou osobnost české ortopedie.
Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.
Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.
Pavel Janíček

Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.

Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.

Pavel Janíček

EDITORIAL

Pavel Janíček

ážení čtenáři,

druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii.

V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv autorů hodnotí krátkodobé výsledky docílené novým systémem vnitřní dlahové fixace CAPOS. Doktor Kopáč ve článku Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky představuje semiinvazivní, fyziologický a ekonomický způsob léčby obnovující původní stav kosti. Vyvinul novou semiinvazivní techniku instalace autologní kostní dřeně do dutiny cysty, která může být alternativou známých léčebných metod.

Cílem studie, o které ve článku Výsledky měření periprotetické hustoty kosti kolem dříků PFC, Exeter a CLS píše doktor Kovandy a kol., bylo měření periprotetické hustoty kosti BMD metodou DEXA. Denzitometrie může být přínosem pro zhodnocení a sledování kvality kosti kolem dříku totálních endoprotéz kyčelního kloubu.

Výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii popisuje kolektiv autorů ve článku Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. V příspěvku prof. Janíčka a kol., Biomechanika, obor spoluřešící biomechanické problémy výpočtovým a experimentálním modelováním, se autoři zamýšlí nad současnou situací biomechaniky u nás. Historický článek docenta Rozkydala nám přiblíží doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., významnou osobnost české ortopedie.

Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.

Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.

Pavel Janíček

EDITORIAL

Pavel Janíček

ážení čtenáři,

druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii.

V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv autorů hodnotí krátkodobé výsledky docílené novým systémem vnitřní dlahové fixace CAPOS. Doktor Kopáč ve článku Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky představuje semiinvazivní, fyziologický a ekonomický způsob léčby obnovující původní stav kosti. Vyvinul novou semiinvazivní techniku instalace autologní kostní dřeně do dutiny cysty, která může být alternativou známých léčebných metod.

Cílem studie, o které ve článku Výsledky měření periprotetické hustoty kosti kolem dříků PFC, Exeter a CLS píše doktor Kovandy a kol., bylo měření periprotetické hustoty kosti BMD metodou DEXA. Denzitometrie může být přínosem pro zhodnocení a sledování kvality kosti kolem dříku totálních endoprotéz kyčelního kloubu.

Výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii popisuje kolektiv autorů ve článku Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. V příspěvku prof. Janíčka a kol., Biomechanika, obor spoluřešící biomechanické problémy výpočtovým a experimentálním modelováním, se autoři zamýšlí nad současnou situací biomechaniky u nás. Historický článek docenta Rozkydala nám přiblíží doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., významnou osobnost české ortopedie.

Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.

Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.

Pavel Janíček

VELIM KRáSNý čLáNOK / REALLY NICE ARTICLE

Felix Strouhal
Na Zderaze 268/9, Praha 2, 12000

Velim krásný článok
Velim krásný článokVelim krásný článok
Velim krásný článokVelim krásný článokVelim krásný článokVelim krásný článok
Velim krásný článok
Velim krásný článok
Velim krásný článok
Velim krásný článokVelim krásný článokVelim krásný článok


Klíčová slova: Velimo krásný článok
Keywords: Really nice article
SKUTEčNě PěKNý čLáNEK / REALLY NICE ARTICLE

F. Strouhal
Na Zderaze 268/9, Praha 2

Skutečně pěkný článek


Klíčová slova: Skutečně pěkný článek
Keywords: Really nice article
EDITORIAL

Pavel Janíčekhfghf

ážení čtenáři,

druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii.

V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv autorů hodnotí krátkodobé výsledky docílené novým systémem vnitřní dlahové fixace CAPOS. Doktor Kopáč ve článku Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky představuje semiinvazivní, fyziologický a ekonomický způsob léčby obnovující původní stav kosti. Vyvinul novou semiinvazivní techniku instalace autologní kostní dřeně do dutiny cysty, která může být alternativou známých léčebných metod.

Cílem studie, o které ve článku Výsledky měření periprotetické hustoty kosti kolem dříků PFC, Exeter a CLS píše doktor Kovandy a kol., bylo měření periprotetické hustoty kosti BMD metodou DEXA. Denzitometrie může být přínosem pro zhodnocení a sledování kvality kosti kolem dříku totálních endoprotéz kyčelního kloubu.

Výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii popisuje kolektiv autorů ve článku Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. V příspěvku prof. Janíčka a kol., Biomechanika, obor spoluřešící biomechanické problémy výpočtovým a experimentálním modelováním, se autoři zamýšlí nad současnou situací biomechaniky u nás. Historický článek docenta Rozkydala nám přiblíží doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., významnou osobnost české ortopedie.

Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.

Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.

Pavel Janíček

DSAD

Autor (jméno a podrobnější infadadaormace)

Textadsadhfhfhf

DSAD

fsfs

fsfsfsfs


Klíčová slova: sfsff
REALLY NICE ARTICLE / REALLY NICE ARTICLE

Autor (jméno a podrobnější informReally nice articleace)hghg

TextReally nice article


Klíčová slova: Really nice article
Keywords: Really nice article
ARTICLE WITH Š,Ě Č, Ř, Ž, Ý, Á, Í, É,

ARTICLE WITH Š,Ě Č, Ř, Ž, Ý, Á, Í, É

ARTICLE WITH Š,Ě Č, Ř, Ž, Ý, Á, Í, É


Klíčová slova: ARTICLE WITH Š,Ě Č, Ř, Ž, Ý, Á, Í, É,
Keywords: ARTICLE WITH Š,Ě Č, Ř, Ž, Ý, Á, Í, É,
EDITORIAL

Pavel Janíček

EDITORIAL

Pavel Janíček

aVážení čtenáři,

druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii.

V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv autorů hodnotí krátkodobé výsledky docílené novým systémem vnitřní dlahové fixace CAPOS. Doktor Kopáč ve článku Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky představuje semiinvazivní, fyziologický a ekonomický způsob léčby obnovující původní stav kosti. Vyvinul novou semiinvazivní techniku instalace autologní kostní dřeně do dutiny cysty, která může být alternativou známých léčebných metod.

Cílem studie, o které ve článku Výsledky měření periprotetické hustoty kosti kolem dříků PFC, Exeter a CLS píše doktor Kovandy a kol., bylo měření periprotetické hustoty kosti BMD metodou DEXA. Denzitometrie může být přínosem pro zhodnocení a sledování kvality kosti kolem dříku totálních endoprotéz kyčelního kloubu.

Výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii popisuje kolektiv autorů ve článku Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. V příspěvku prof. Janíčka a kol., Biomechanika, obor spoluřešící biomechanické problémy výpočtovým a experimentálním modelováním, se autoři zamýšlí nad současnou situací biomechaniky u nás. Historický článek docenta Rozkydala nám přiblíží doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., významnou osobnost české ortopedie.

Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.

Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.

Pavel Janíček

EDITORIAL

Autor (jméno a podrobnější informace)

Vážení čtenáři,

druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii.

V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv autorů hodnotí krátkodobé výsledky docílené novým systémem vnitřní dlahové fixace CAPOS. Doktor Kopáč ve článku Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky představuje semiinvazivní, fyziologický a ekonomický způsob léčby obnovující původní stav kosti. Vyvinul novou semiinvazivní techniku instalace autologní kostní dřeně do dutiny cysty, která může být alternativou známých léčebných metod.

Cílem studie, o které ve článku Výsledky měření periprotetické hustoty kosti kolem dříků PFC, Exeter a CLS píše doktor Kovandy a kol., bylo měření periprotetické hustoty kosti BMD metodou DEXA. Denzitometrie může být přínosem pro zhodnocení a sledování kvality kosti kolem dříku totálních endoprotéz kyčelního kloubu.

Výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii popisuje kolektiv autorů ve článku Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. V příspěvku prof. Janíčka a kol., Biomechanika, obor spoluřešící biomechanické problémy výpočtovým a experimentálním modelováním, se autoři zamýšlí nad současnou situací biomechaniky u nás. Historický článek docenta Rozkydala nám přiblíží doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., významnou osobnost české ortopedie.

Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.

Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.

Pavel Janíček

EDITORIAL

Vážení čtenáři,

druhé letošní číslo časopisu Ortopedie je monotématické – zaměřené na experimentální ortopedii.

V úvodní práci Osteotomie proximálního femoru kanalizovaným pediatrickým osteotomickým systémem kolektiv autorů hodnotí krátkodobé výsledky docílené novým systémem vnitřní dlahové fixace CAPOS. Doktor Kopáč ve článku Liečba juvenilnej kostnej cysty instiláciou autológnej kostnej drene – 15-ročné výsledky představuje semiinvazivní, fyziologický a ekonomický způsob léčby obnovující původní stav kosti. Vyvinul novou semiinvazivní techniku instalace autologní kostní dřeně do dutiny cysty, která může být alternativou známých léčebných metod.

Cílem studie, o které ve článku Výsledky měření periprotetické hustoty kosti kolem dříků PFC, Exeter a CLS píše doktor Kovandy a kol., bylo měření periprotetické hustoty kosti BMD metodou DEXA. Denzitometrie může být přínosem pro zhodnocení a sledování kvality kosti kolem dříku totálních endoprotéz kyčelního kloubu.

Výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii popisuje kolektiv autorů ve článku Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii. V příspěvku prof. Janíčka a kol., Biomechanika, obor spoluřešící biomechanické problémy výpočtovým a experimentálním modelováním, se autoři zamýšlí nad současnou situací biomechaniky u nás. Historický článek docenta Rozkydala nám přiblíží doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., významnou osobnost české ortopedie.

Na konci časopisu naleznete kvízové otázky, na které, po přečtení časopisu, snadno odpovíte. Můžete tak získat 6 kreditních bodů.

Vážený čtenáři, přeji Vám hezké chvíle strávené s časopisem Ortopedie.

Pavel Janíček


Copyright Š 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress